The Garden (Peep inside)💐

280 ฿

Description

The Garden (Peep inside)💐
หนังสือเล่มนี้น้องๆจะได้เปิดค้นหาดูรายระเอียดใต้ภาพที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในสวนสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์และพืช ภาพดอกไม้สวยๆที่น้องๆสามารถเปิดใต้ภาพจะเจอภาพแมลงและคำอธิบายการเกี่ยวข้องกับพืชทำให้การอ่านมีสีสันความแปลกใหม่มากขึ้นเพลิดเพลินกับการอ่านค่ะ🤩