ของเล่นเด็กเสริมทักษะ Play and Learn Alphabet (Capital) แบรนด์ creatives

24,000,216 ฿

Brand: creatives

Support

Description

หน้าแรกเสริมพัฒนาการเด็กของเล่นเด็กเสริมทักษะ Play and Learn Alphabet (Capital) แบรนด์ creatives หน้าแรกสินค้าเด็กมาใหม่ พร้อมส่งของเล่นเด็กเสริมทักษะ Play and Learn Alphabet (Capital) แบรนด์ creatives หน้าแรกเสริมพัฒนาการเด็กหนังสือเด็ก เสริมทักษะของเล่นเด็กเสริมทักษะ Play and Learn Alphabet (Capital) แบรนด์ creatives ราคาปกติ: 240.00บาท ราคาพิเศษ: 216.00บาท (ประหยัด 24.00บาท) รหัสสินค้า: creatives-0608 ยี่ห้อ: creatives ความนิยม: ค่าจัดส่ง: คำนวณหลังจากทำการสั่งซื้อ จำนวน: รายละเอียดความคิดเห็น รายละเอียดสินค้า ของเล่นเด็กเสริมทักษะ Play and Learn Alphabet (Capital) แบรนด์ creatives ของเล่นชุดตัวต่อจำแนกหมวดหมู่ ผ่านคำศัพท์ต่างๆ              เสริมทักษะความแม่นยำ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้คุณหนูๆทางด้าน… – ฝึกสมาธิ  – ฝึกสังเกต – ฝึกปราสาทสัมผัสทางตาและมือ – ฝึกการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง              เหมาะสำหรับคุณหนูๆอยู่ในช่วงอายุระหว่างวัย 2 ขวบขึ้นไปครับ… ^_^ Creative’s  คือผลิตภัณฑ์ของเล่นเชิงวิชาการ  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 – 14 ปี  ผลิตภัณฑ์ Creative’s ได้รับการทดสอบและวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญเด็กและจิตแพทย์เด็กว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการและการฝึกทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ๆ  นอกจากนี้Creative’s ยังสามารถใช้ในการฝึกฝนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา  เช่น เด็ก ออตีสติก  หรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนช้าอีกด้วย   ผลิตภัณฑ์ Creative’s มีหลากหลายและครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์อายุ  หรือตามประเภทของผลิตภัณฑ์  ผู้ปกครองหรือครู อาจารย์  สามารถไว้วางใจใน Creative’s ได้ว่าจะเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญในการพัฒนาและฝึกฝนให้เด็ก ๆ มีความก้าวหน้าทางทักษะในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษา  เช่น  การพูด  การฟัง  การอ่าน  ฯลฯ  รวมถึงทักษะการสังเกต  การรับรู้ทางภาพและเสียง  และประสาทสัมผัสทางตาและมือ  ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังมุ่งเน้นให้เด็กฝึกในเรื่องของหลักการแก้ปัญหาหรือการฝึกไหวพริบปฏิภาณแก่เด็ก ๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์Creative’s ยังมีประโยชน์ในเรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  และการฝึกการทบทวนความจำอีกด้วย   นอกเหนือจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นั้น  ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยมองข้าด้วยเช่นกัน ลูกค้าของเรามีตั้งแต่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  โรงเรียน  และที่สำคัญคือเด็ก ๆ นั่นคือสิ่งที่เราให้คำสัญญาว่าจะต้องเตรียมสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้กับท่านเสมอ  ทุกท่านที่มาสัมผัสกับ Creative’s โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว  เด็ก ๆ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยในยุโรป EN-71 (CE)  และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ Creative’s ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรม หรือ มอก. 685 – 2540 อีกด้วย   และเพื่อขานรับนโยบายจากรัฐบาลในการรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ Creative’s ยังผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน 100% (Non-Toxic) สามารถเช็ดทำความสะอาดได้  และกว่า 80% ของผลิตภัณฑ์ Creative’s นั้นผลิตจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้อีก  จึงเชื่อแน่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างแน่นอน