ของเล่นเด็กเสริมทักษะ Animal Families&Their Homes แบรนด์ creatives

32,000,288 ฿

Brand: creatives

Support

Description

หน้าแรกเสริมพัฒนาการเด็กของเล่นเด็กเสริมทักษะ Animal Families&Their Homes แบรนด์ creatives หน้าแรกสินค้าเด็กมาใหม่ พร้อมส่งของเล่นเด็กเสริมทักษะ Animal Families&Their Homes แบรนด์ creatives หน้าแรกเสริมพัฒนาการเด็กหนังสือเด็ก เสริมทักษะของเล่นเด็กเสริมทักษะ Animal Families&Their Homes แบรนด์ creatives ราคาปกติ: 320.00บาท ราคาพิเศษ: 288.00บาท (ประหยัด 32.00บาท) รหัสสินค้า: creatives-0620 ยี่ห้อ: creatives ความนิยม: ค่าจัดส่ง: คำนวณหลังจากทำการสั่งซื้อ จำนวน: รายละเอียดความคิดเห็น รายละเอียดสินค้า ของเล่นเด็กเสริมทักษะ Animal Families&Their Homes แบรนด์ creatives  “สัตว์ ครอบครัว และบ้านของเขา” เป็นการจับคู่ภาพสัตว์ที่คุ้นเคยทั้ง 21 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วยภาพ 3 ภาพ คือ สัตว์ ลูกของเขา และที่อยู่อาศัยของ พวกเขา รวมทั้งสิ้น 63 ใบ น้อง ๆ หนู ๆ จะต้องทำการจับคู่ภาพทั้ง 3 ใบให้ถูกต้อง ซึ่งในสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ นอกจากจะทำให้รู้ถึงครอบครัวสัตว์และถิ่นอาศัยของพวกเขาแล้ว ภาพทุกภาพยังสอดแทรกคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ ทำให้ได้ทราบถึงความหมายของศัพท์แต่ละคำ และยังแฝงไปด้วยการเรียนรู้ทักษะในอีกหลาย ๆ ด้าน    ผลิตภัณฑ์ Creative’s มีหลากหลายและครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์อายุ  หรือตามประเภทของผลิตภัณฑ์  ผู้ปกครองหรือครู อาจารย์  สามารถไว้วางใจใน Creative’s ได้ว่าจะเป็นผู้ช่วยตัวสำคัญในการพัฒนาและฝึกฝนให้เด็ก ๆ มีความก้าวหน้าทางทักษะในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษา  เช่น  การพูด  การฟัง  การอ่าน  ฯลฯ  รวมถึงทักษะการสังเกต  การรับรู้ทางภาพและเสียง  และประสาทสัมผัสทางตาและมือ  ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังมุ่งเน้นให้เด็กฝึกในเรื่องของหลักการแก้ปัญหาหรือการฝึกไหวพริบปฏิภาณแก่เด็ก ๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์Creative’s ยังมีประโยชน์ในเรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  และการฝึกการทบทวนความจำอีกด้วย   นอกเหนือจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นั้น  ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยมองข้าด้วยเช่นกัน ลูกค้าของเรามีตั้งแต่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  โรงเรียน  และที่สำคัญคือเด็ก ๆ นั่นคือสิ่งที่เราให้คำสัญญาว่าจะต้องเตรียมสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้กับท่านเสมอ  ทุกท่านที่มาสัมผัสกับ Creative’s โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว  เด็ก ๆ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยในยุโรป EN-71 (CE)  และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ Creative’s ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรม หรือ มอก. 685 – 2540 อีกด้วย   และเพื่อขานรับนโยบายจากรัฐบาลในการรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ Creative’s ยังผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน 100% (Non-Toxic) สามารถเช็ดทำความสะอาดได้  และกว่า 80% ของผลิตภัณฑ์ Creative’s นั้นผลิตจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ได้อีก  จึงเชื่อแน่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างแน่นอน