ของเล่นผ้า ของเล่นผ้าหนังสือผ้าเด็ก Rain Forest Tails

320 ฿

Support

Description

รายละเอียดสินค้า
ของเล่นผ้า ของเล่นผ้าหนังสือผ้าเด็ก Rain Forsest Tails

เป็นหนังสือผ้าเด็กฝึกการสังเกตุจากหางของสัตว์ สีสัตว์ ลายของสัตว์ ลักษณะของสัตว์

ฝึกกล้ามเนื้อมือ ประสาทสัมผัส การมองเห็น การสังเกตุ การได้ยิน

ขนาดประมาน ความยาว 22 cm. ความกว้าง 11.5 cm.

เหมาะสำหรับ เด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ